Robno-materijalno poslovanje

Point

2000

ROBNO-MATERIJALNO POSLOVANJE, sistem je za kompletno upravljanje zalihama repromaterijala, trgovačke robe i proizvoda u realnom vremenu. Za knjigovodstveno praćenje zaliha korisnik može birati između FIFO metode ili metode ponderisanih prosječnih cijena, a također se može birati između praćenja po NABAVNIM, PRODAJNIM ili PRODAJNIM CIJENAMA s porezom.Robno - materijalno poslovanje glavni je i jedini mjerodavni izvor informacija o stanju roba i materijala. Ovakav položaj daje ovom modulu značaj koji zahtijeva izuzetnu pažnju prilikom pripreme i praćenja poslovnih podataka. Rad s računarom pretpostavlja direktnu komunikaciju između korisnika i računara. To znači da su izbačeni svi posrednici koji nisu neophodni, pa je put od izvora podatka do računara sveden na najmanju moguću mjeru. Sve transakcije materijalom i robom moguće je obavljati direktno u skladištu, čime se uz maksimalnu tačnost podataka postiže i praktično trenutna ažurnost podataka.Sve promjene nastale u Robno-materijalnom poslovanju automatski se prenose u računovodstveni sistem. Sistem je također povezan sa sistemima Nabave, Prodaje i sistemom Fakturisanja.Podržana je upotreba ručnih terminala za obavljanje automatskih inventura, ali i za postupak zaprimanja i/ili izdavanja robe sa skladišta.Osnovni nivo praćenja zaliha čine SKLADIŠTE i ARTIKL.Skladišta je moguće grupisati prema namjeni ili prema vrsti robe koja se u njima nalazi. Metodu praćenja moguće je definisati za svako skladište, a način kontiranja može se definisati i na nivou grupe skladišta.Artikle je također moguće grupisati na različite načine (Vrsta robe, Ident ili Grupa robe, Brend, Proizvođač itd...) Svaki artikl može se pratiti istovremeno u 4 različite jedinice mjere. Sistem automatski preračunava jednu jedinicu mjere u drugu. Uz svaki Artikl može se vezati jedan osnovni BAR - KOD, te neograničen broj alternativnih BAR - KODOVA. Kada se radi o BAR - KODOVIMA za pakete, uz kod je moguće definisati količinu, pa onda sistem sam razlikuje pojedinačne artikle od paketa.Uz svaki artikl vezano je 9 različitih cjenovnika u domaćoj i jedan u stranoj valuti. Cijene i rabate moguće je vezati uz kupca ili uz primatelja robe. Takve cjenovnike moguće je vezati uz artikle, uz grupe artikala ili uz brendove. S druge strane kupce i primatelje moguće je grupisati u Cjenovno rabatne grupe, čime je omogućeno da se uz održavanje minimalnog broja cjenovnika, pokriju gotovo svi potrebni slučajevi.Sve transakcije u ovom modulu automatski se vežu za komercijalno poslovanje, primke se povezuju sa narudžbama dobavljača, otpremnice se povezuju sa ponudama, narudžbama kupaca ili ugovorima o prodaji, a sve transakcije formiraju statistiku nabave i prodaje roba u komercijalnom poslovanju.Omogućeno je kopiranje već ispostavljenih dokumenta u novi dokument, čime se znatno ubrzava rad sa dokumentima robno materijalnog poslovanja, te preuzimanje iz vanjskih datoteka ili ručnih terminala.