Najam softvera

Point je pripremio mogućnost korištenja najsnažnijeg poslovnog rješenja

Point

2000

i za manje korisnike. Kako znatan broj malih korisnika nije bio u mogućnosti nabaviti najsnažnije poslovno rješenje na tržištu -

Point

2000

, POINT je za njih predvidio rješenje rada u oblaku (cloud computing).To je rad preko Interneta na serveru POINT-a bez kupovine opreme i programa, uz plaćanje samo mjesečne usluge. Nova verzija

Point

2000

rješenja za male korisnike koristi se preko web interfejsa, te je potpuno nezavisna o računaru. Za ovakav način rada dovoljan Vam je kompjuter i internet veza. Za sve ostalo brinemo mi,

Kontaktirajte nas

.