Hotelsko poslovanje

Hotelsko poslovanje Point je riješio povezivanjem sistema

Point

2000

sa hotelskim sistemima dva vodeća svjetska specijalizovana proizvođača softvera za hotele, MICROS-FIDELIO i GUBSE.AG. Povezivanje je ostvareno tako da se sve transakcije nastale u specijalizovanim sistemima preuzimaju i dalje obrađuju u sistemu

Point

2000

.

Point2000 --> MICROS FIDELIO

Za rješenje Hotelskog poslovanja u ovoj varijanti uz poslovni sistem Point2000 koriste se i slijedeći specijalizirani programski moduli:

 • Ugostiteljski POS sistem --> MICROS (Micros - Fidelio)
 • Trgovački POS sistem --> P2POS (Point)
 • Recepcijski sistem --> OPERA ili FIDELIO Suite 8 (Micros-Fidelio)
 • Materijalno poslovanje --> Point2000 - Materijalno poslovanje (Point) ili Materials-Control (Micros-Fidelio)

Samo povezivanje ostvaruje se na slijedeći način:

 1. Svi računi iz POS sistema MICROS prenose se u sistem OPERA ili FIDELIO - 8, te se zajedno sa poslovanjem recepcije prenose u sistem.
 2. U sistem OPERA ili FIDELIO - 8 prenose se samo računi za hotelske goste koji se plaćaju na sobu, a ostali računi prenose se direktno u sistem Point2000.
 3. Prodani artikli iz sistema MICROS prenose se u sistem materijalnog poslovanja. Ukoliko se koristi Materials - Control, podaci se iz tog sistema prenose na daljnu obradu u sistem Point2000 - Finansijsko poslovanje.

POINT --> GUBSE.AG SIHOT

Za rješenje Hotelskog poslovanja u ovoj varijanti uz poslovni sistem Point2000 koriste se i slijedeći specijalizirani programski moduli:

 • Ugostiteljski POS sistem --> P2POS (Point)
 • Trgovački POS sistem --> P2POS (Point)
 • Recepcijski sistem --> SIHOT (Gubse.ag)
 • Materijalno poslovanje --> Point2000 - Materijalno poslovanje (Point)

Samo povezivanje ostvaruje se na slijedeći način:

Svi računi iz POS sistema P2POS prenose se direktno u sistem Point2000, a naplata računa za hotelske goste prenosi se u sistem SIHOT, te se zajedno sa poslovanjem recepcije prenose u sistem Point2000.