Mobilna rješenja

Point

2000

– MOBILNO NARUČIVANJE programski je segment koji predstavlja sve ono što je potrebno prodavaču na terenu. Kompletan mobilni ured ostvaren je upotrebom pametnog telefona (Android, iPhone ili WinPhone 7) ili tablet računara.Prodavač koji se nalazi kod kupca, spajanjem na sistem

Point

2000

dobija sve aktuelne podatke o kupcu (dugovanja, potraživanja, neplaćene račune, razne preglede prodaje, preglede dosadašnjih narudžbi i još mnogo toga). S druge strane prodavaču je dostupno trenutno stanje zaliha na skladištima, trenutni statusi ranijih narudžbi kupca, cjenovnici koji vrijede upravo za tog kupca i sl.).Moguće je napraviti narudžbu za kupca i trenutno je proslijediti u sistem

Point

2000

. Osim za osnovnu funkciju, sistem se može koristiti i za prikupljanje raznih statističkih podataka o kupcima na terenu.