Nabava, prodaja i zalihe

Ovaj segment poslovnog informacijskog sistema

Point

2000

, sastoji se od niza programskih modula koji omogućavaju praćenje postupka nabave, prodaje, zaliha trgovačke robe, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Segment je povezan u jednu integralnu cjelinu. Moguće je pratiti događanja od trenutka narudžbe robe ili usluge dobavljaču, pa do utroška ako se radi o materijalu, ili prodaje kupcu kad je riječ o robi. Također je važno napomenuti da je ovaj segment usko povezan sa knjigovodstvenim segmentom, te svi podaci ovdje obrađeni, automatski završavaju u sistemu knjigovodstva. Dijelovi segmenta modularno su raspoređeni po korisničkim izbornicima tako da svaki korisnik može dobiti samo onaj dio segmenta koji obavlja, ili do kojeg mu je dozvoljen pristup.

  1. Robno-materijalno poslovanje
  2. Maloprodaja
  3. Fakturisanje
  4. Nabava
  5. Prodaja