Ljudski potencijali

Point

2000

- LJUDSKI POTENCIJALI sastoje se od niza modula namjenjenih upravljanju podacima o zaposlenicima i vanjskim saradnicima. Oni omogućavaju automatizaciju poslovnih procesa kroz module: Kadrovska evidencija, Obračun i knjigovodstvo plata, Autorski honorari, Evidencija radnog vremena kao i HR manager.

  1. Evidencija prisutnosti
  2. HR menadžer
  3. Sistem nagrađivanja
  4. Autorski honorari
  5. Kadrovska evidencija
  6. Plate