POS sistemi

Point

2000

- POS obuhvata sve potrebne funkcije za rad blagajne u prodavnici ili u ugostiteljskom objektu. Postoje 2 načina rada

Point

2000

- POS sistema:


 • Online POS blagajna
 • Samostalna POS blagajna

ON-line POS podrazumijeva da postoji stalna veza sa centralnim sistemom. Svi podaci nalaze se na centralnom sistemu, sve transakcije provode se odmah na centralnom sistemu, te nisu potrebne nikakve naknadne obrade i prijenosi podataka.Samostalna POS blagajna može raditi samostalno bez potrebe za stalnom vezom prema centralnom sistemu. Kada se uspostavi veza prema centralnom sistemu šifrarnici i cjenovnici automatski se preuzimaju iz centralnog sistema. Po preuzimanju podataka POS - sistem može raditi potpuno samostalno. Na kraju smjene ili dana vrši se zaključak blagajne, te se podaci automatski prebacuju u centralni sistem.Point

2000

- POS omogućava rad sa neograničenim brojem vrsta plaćanja, kao i rad sa više valuta. Izdani računi automatski se prenose u knjigovodstveni sistem, te u porezne knjige. Na blagajni je moguće izdavati račune, koji se u knjigovodstvenom sistemu evidentiraju kao normalna veleprodaja.POS BLAGAJNA obuhvata sve potrebne funkcije za rad na prodajnom mjestu.

 • Blagajna može raditi kao klasična ili touch screen blagajna
 • Omogućen je rad sa više vrsta plaćanja, kao i rad sa više valuta (deviza)
 • Izdani računi automatski se prenose u knjigovodstveni sistem
 • Moguće je izdavati VP račune
 • Moguće je naknadno običan račun pretvoriti u VP (kupac ne mora unaprijed reći da želi VP račun)
 • Podržava rad sa EFTPOS terminalima
 • Mogućnost raznih varijanti automatskog popusta, (sa mogućnošću centralnog ili lokalnog upravljanja)
 • Popusti se mogu definisati po: grupama roba i usluga, danima u sedmici, satima u danu, vrstama plaćanja... i još puno toga
 • POS sistem vodi kompletnu statistiku prodaje, po artiklima, računima, blagajnama, prodavačima, danima u sedmici, satima u danu...
 • Blagajnicima je moguće zadavati razne privilegije ili ograničenja rada (zabrane brisanja stavki, odustajanja od računa, davanja popusta, promjenu vrste plaćanja...)
 • Velika količina administratorskih pregleda i ispisa
 1. Ugostiteljska blagajna
 2. Trgovačka blagajna