Menadžersko izvještavanje

Point

2000

- MENADŽERSKO IZVJEŠTAVANJE je modul usmjeren na izvještavanje poslovodstva u vidu jednostavnih tabela i grafikona, a na temelju planiranih vrijednosti i prikupljenih podataka iz raznih izvora informacijskog sistema

Point

2000

. Obrada, analiza i prezentacija tih podataka zadatak je ovog modula.Menadžersko izvještavanje omogućava poslovodstvu da razumije poslovne događaje iz prošlosti, da kontroliše sadašnjost i planira budućnost.

U svrhu davanja ukupne slike uspješnosti poslovanja društva koriste se:

  • analiza bilančnih pozicija i pozicija računa dobiti,
  • horizontalna i vertikalna analiza,
  • analiza novčanih tokova,
  • simulacija novčanih tokova,
  • trendovi kretanja zadanih pozicija,
  • rang liste najprodavanijih artikala/usluga,
  • rang liste najvećih kupaca, dobavljača, dužnika i sl,
  • pokazatelji uspješnosti (produktivnost, rentabilnost...),
  • tabelarni i grafički prikazi,
  • specifični izvještaji za hotele.

Korisnici mogu i sami kreirati specifične izvještaje pomoću generatora vlastitih izvještaja.