Knjigovodstvo i finansije

Point

2000

- KNJIGOVODSTVO I FINANSIJE je segment poslovnog informacijskog sistema

Point

2000

, koji je neophodan za obuhvat i obradu finansijsko - knjigovodstvenih podataka. Cijeli segment povezan je u jednu integralnu cjelinu, tako da se svi podaci nalaze samo na jednom mjestu. Dijelovi segmenta modularno su raspoređeni po korisničkim izbornicima tako da svaki korisnik može dobiti samo onaj dio segmenta koji obavlja ili do kojeg mu je dozvoljen pristup.

  1. Finansijsko poslovanje - Glavna knjiga i salda-konti
  2. Tok novca
  3. Obračun kamata
  4. Osnovna sredstva
  5. Sitan inventar
  6. Troškovno knjigovodstvo
  7. Blagajna
  8. Likvidatura
  9. Knjige računa