Mali korisnici

Point je pripremio mogućnost korištenja najsnažnijeg poslovnog rješenja

Point

2000

i za manje korisnike.Kako znatan broj malih korisnika nije bio u mogućnosti nabaviti najsnažnije poslovno rješenje na tržištu

Point

2000

, POINT je za njih predvidio rješenje rada u oblaku (cloud computing) - rad preko Interneta na serveru POINT-a bez kupovine opreme i programa, uz plaćanje samo mjesečne usluge.Nova verzija rješenja

Point

2000

za male korisnike koristi se preko web interfejsa, te je potpuno nezavisna o računaru.Za ovakav način rada dovoljan je računar i internet veza. Za sve ostalo brinemo mi!