Fiskalizacija

Zakon o fiskalnim sistemima u FBiH stupio je na snagu 1. januara 2010. godine.

Fiskalizacija podrazumijeva postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa. To znači da svi poreski obveznici moraju imati uređaje za evidentiranje ostvarenog prometa.Naš zadatak jeste softver.Fiskalni sistem se sastoji od fiskalnog uređaja, terminala, softverske aplikacije i drugih tehnoloških, tehničkih i softverskih dijelova (dodataka) u skladu sa napretkom informacione tehnologije. Različite kombinacije softverskih rješenja i uređaja, omogućava izdavanje različitih fiskalnih dokumenata - fiskalni račun, reklamirani račun, presjek stanja, dnevni izvještaj, te periodični izvještaj.Softverska aplikacija izvršava se na nadređenom računaru i omogućava dvosmjernu komunikaciju nadređenog računara s fiskalnim uređajem preko porta fiskalnog uređaja i naročito zadavanje komandi fiskalnom uređaju od nadređenog računara.

Urađena su rješenja za fiskalizaciju, integracija

Point

2000

i fiskalnog uređaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao korisnik poslovno-infomacionog sistema

Point

2000

imate riješeno pitanje fiskalizacije.Da biste krenuli u proces fiskalizacije, potrebno vam je sljedeće:

  1. Rješenje o osnivanju preduzeća
  2. JIB preduzeća (ako preduzeće ima više poslovnih jedinica onda JIB od svake PJ zasebno)
  3. PDV preduzeća
  4. Kopija lične karte vlasnika preduzeća
  5. Ispunjen i ovjeren ZIF obrazac