Knjige računa

Point

2000

- KNJIGE RAČUNA automatski se pune podacima iz ostalih modula. Moguće je definisati neograničen broj ulaznih ili izlaznih knjiga. Knjige ulaznih računa, pune se automatski prilikom knjiženja računa u Finansijsko knjigovodstvo, a Knjige izlaznih računa, pune se u trenutku knjiženja izlaznog računa u

Point

2000

modulu Fakturisanje ili u trenutku preuzimanja utrška maloprodaje sa POS uređaja u trgovini ili ugostiteljstvu. Iz knjiga računa automatski se formira PDV obrazac za zadano razdoblje.