Blagajna

Point

2000

- BLAGAJNIČKO POSLOVANJE služi za vođenje blagajne i blagajničkog dnevnika. Unosom i ispisom uplatnice i isplatnice za gotovinu u domaćoj valuti ili u devizama, prati se stanje u blagajni, te automatski formira blagajnički dnevnik na kraju dana ili određenog perioda koju korisnici sami određuju. Dokumenti za unos uplatnice/isplatnice mogu se unaprijed definisati sa određenim kontima knjiženja. Zaključkom blagajničkog dnevnika, promet blagajne se automatski knjiži u Finansijsko poslovanje.