Ugostiteljska blagajna

Ugostiteljska blagajna je POS BLAGAJNA posebno prilagođena za rad u ugostiteljskom objektu.Računi se vode po stolovima i vežu se uz šifru konobara, kojem administrator POS UGOSTITELJSTVA odobrava ili ne odobrava pojedine privilegije za rad. Svaki ispostavljen račun prema gostu može se podijeliti na više računa ili više računa spojiti u jedan, ili prebaciti na sobu gosta.Po preuzimanju dnevnog prometa, program može automatski rasknjižiti utrošeni materijal za sve artikle koji imaju definisan normativ u sistemu

Point

2000

, provesti sva potrebna knjiženja u finansijsko knjigovodstvo i porezne knjige.


  • Kasa može raditi kao klasična ili Touchscreen kasa
  • Moguć rad sa Orderman konobarskim terminalima
  • Omogućeno prebacivanje računa na hotelske sisteme (račun na sobu)
  • Računi se mogu dijeliti ili spajati
  • Na blagajni može raditi više konobara
  • Svaki konobar može imati više otvorenih računa
  • Računi otvoreni preko Orderman terminala može se obrađivati i na blagajni
  • Za sve otvorene račune moguće je slati narudžbe u kuhinju ili na šank

Orderman konobarski terminali

U Point2000 - POS sistem integrisana je podrška za Orderman konobarske terminale. Ova funkcionalnost omogućava ugostiteljskim objektima da ubrzaju procese narudžbe i naplate, jer se bežični terminal kao i pisač nalazi kod konobara. Orderman trenutno šalje narudžbe u kuhinju ili na šank. Proces naplate je također trenutačan, jer se praktički sve funkcije blagajne nalaze kod konobara u ruci.

Touchscreen blagajna bitno olakšava rad u ugostiteljskom okruženju. Artikli se mogu podijeliti u logične grupe, kao i dodati grupa favorita što konobarima znatno olakšava i ubrzava rad.