Trgovačka blagajna

Trgovačka blagajna je POS BLAGAJNA posebno prilagođena radu u prodavnici.Blagajna prihvata sve vrsti ručnih skenera ili skenera ugrađenih u trgovačke pultove.Podržan je rad s velikim brojem trgovačkih vaga. Za vagane artikle blagajna automatski prepoznaje artikle i količine preko kodirane naljepnice.