Zbirni nalog za prijenos

Point

2000

- ZBIRNI NALOG ZA PRIJENOS omogućava prikupljanje podataka o plaćanjima unutar različitih modula

Point

2000

poslovnog informacijskog sistema (Finansijsko, Likvidatura, Obračun plata, Autorski honorari i Ugovori o djelu), te na temelju toga formiranje elektronskog zbirnog naloga za poslovne banke. Ukoliko se podaci preuzimaju iz finansijskog knjigovodstva moguće je obaviti i selekciju podataka (plaćanje za određenog poslovnog partnera, datum dospjeća i slično).Zbirni nalog za prijenos je modul programskog paketa

Point

2000

koji se koristi za preuzimanje formiranih virmana iz Modula Likvidatura, Finansijsko poslovanje, Obračun plate i Drugog dohotka, te se kao takvi preuzmu, eventualno koriguju i formiraju kao datoteka za prijenos preko Internet bankarstva ili se snimi na neki od medija.