Raspodjela troškova/prihoda

Point

2000

- RASPODJELA TROŠKOVA/PRIHODA je modul namjenjen za alokaciju indirektnih troškova (ili prihoda) na troškovne/profitne centre (organizacijske jedinice) i omogućuje automatsko rasknjižavanje troškova/prihoda sa zadane organizacijske jedinice na pojedine organizacijske jedinice prema definisanoj metodi raspodjele.Pod zadanom organizacijskom jedinicom podrazumijeva se organizacijska jedinica na koju se knjiži ukupan trošak/prihod koji se potom raspoređuje na organizacijske jedinice zadane kroz radne naloge i ključeve. To može biti neka 'opća' (globalna, neutralna, režijska...) organizacijska jedinica sa koje se rasknjižava cijeli iznos ili 'glavna' organizacijska jedinica na kojoj ostaje dio troška/prihoda. Mjesto troška se može uvesti samo u slučaju da uz jednu organizacijsku jedinicu ide jedno mjesto troška, a jedno mjesto troška može biti prijavljeno uz više organizacijskih jedinica.Podmodul Raspodjela troškova/prihoda priključen je modulu Finansijsko poslovanje.