Projekti i Ugovori

Point

2000

– PROJEKTI I UGOVORI je modul koji omogućava unos i praćenje podataka koji se odnose na Projekte i ugovore (npr. Javne nabave).Osnovni nositelj podataka je ugovor koji se može odnositi na prodaju ili na nabavu. Pojedinom projektu moguće je dodijeliti jedan ili više ugovora. Isti projekt može objedinjavati ugovore kako prodaje, tako i nabave. Svakom projektu dodjeljuje se njegova šifra, naziv i kratak opis projekta.U sistemu

Point

2000

moguće je evidentirati događaje koji se odnose na neki projekt. Događaji koji nastaju u samom sistemu

Point

2000

u popisnu listu događaja generišu se automatski, a događaje koji nisu nastali u sistemu

Point

2000

(razni sastanci, dopisi,dogovori...) moguće je ručno unijeti.Za svaki ugovor unosi se glava ugovora i njegove stavke. U glavu ugovora unose se svi bitni podaci o ugovoru (Poslovni Partner, predmet ugovora, ukupan ugovoreni iznos, potpisnik ugovora, odgovorna osoba, uslovi plaćanja...). U stavkama ugovora unose se šifre svih roba i usluga sa pripadajućom količinom i jediničnom cijenom.Kada se radi o ugovorima nabave (posebno javne nabave) stavke iz ugovora povezuju se sa CPV oznakama i pozicijama iz modula Point2000 - MENADŽERSKO IZVJEŠTAVANJE, čime je omogućeno formiranje planova nabave, kao i praćenje izvršenja planova.Kod prijema robe u modulu Robno-materijalno poslovanje unosi se broj ugovora po kojem je ta roba ugovorena, te se automatski vodi evidencija stanja ugovora (ugovoreno, isporučeno, ostalo za isporuku).Kod prodajnih ugovora također se na sličan način prati otprema robe i usluga po ugovoru. Osim stavki ugovora, za prodajne ugovore moguće je pratiti i stavke raznih troškova koji se odnose na ugovor, a nisu stavke ugovora. Izvještavanje u ovom modulu moguće je na nivou PROJEKTA, ili na nivou pojedinog UGOVORA, naravno uključujući i sve standardne analitike koje su prisutne u sistemu

Point

2000

(Org. jedinice, Mjesta troška, Objekte...)