Mobilno poslovanje

Point

2000

- MOBILNO POSLOVANJE je modul programskog paketa

Point

2000

koji se koristi u kombinaciji sa modulom Komercijalna prodaja.U modulu Mobilno poslovanje kreiraju se narudžbe, odnosno ponude sa mobilnog uređaja plasirane od kupaca. Aplikacija Mobilno naručivanje je namijenjena trgovačkim putnicima i komercijalistima koji su često na terenu. Zamišljena je kao proširenje postojećeg poslovnog informacijskog sistema

Point

2000

na mobilne uredaje. Mobilno poslovanje omogućava nam kreiranje narudžbi za nekog poslovnog partnera u bilo kojem trenutku, tj. bilo gdje i bilo kada. Korisnik može vidjeti potrebne komercijalne kao i finansijske podatke o partneru na mobilnom uređaju.Mobilno poslovanje radi online preko web browsera, čime je omogućen rad na svim modernim mobilnim operativnim sistemima, te samim time i na velikoj paleti mobilinih telefona, tableta i ostalih mobilnih uređaja, kao i na klasičnim računarima.