Elektronski dokumenti

POINT je razvio više modula za

Point

2000

:

1. Modul REDOK (KONZUM/Megatrend) e-Dokumenti

Modul REDOK e-Dokumenti omogućava razmjenu dokumenata kupac-dobavljač i obrnuto putem sistema REDOK (KONZUM/Megatrend).

Ovaj sistem omogućava generisanje, kao i preuzimanje e-Dokumenata. Generisanje Otpremnica i Faktura izvodi se iz proknjiženih dokumenata pritiskom na jednu tipku. Sistem automatski generiše odgovarajući XML dokument i prosljeđuje ga u REDOK sistem. Preuzimanje dokumenata omogućava kontrolu i odabir preuzetog sadržaja, te nakon toga formiranje odgovarajućeg dokumenta u sistemu Point2000.

2. Modul RIP (Panteon) e-Dokumenti

Osnovna namjena je izmjena dokumenta kupac-dobavljač i obrnuto putem sistema RIP (Panteon).

Tipičan način rada se e-Dokumentima.

Preuzimanje novih e-Narudžbi - E-Dokumenti se prebacuju u POINT sistem (pri čemu se može slati automatski odgovor - SOR)

Pregled e-Narudžbi – pregledavaju se pristigle narudžbe te se, po potrebi, usklađuju EAN kodovi/šifre.

Generisanje otpremnica/e – iz E-Narudžbe se generiše materijalni dokument te se po potrebi šalje odgovor o prihvaćanju/odbijanju (FOR)

Generisanje e-Otpremnice – šalje se e-Otpremnica (Elektronski dokument) pošiljaocu

Generisanje e-Fakture – pošiljaocu se šalje elektronski dokument e-Faktura