Automatsko preuzimanje izvoda

Point

2000

- AUTOMATSKO PREUZIMANJE IZVODA je modul namjenjen za preuzimanje izvoda banke u elektronskom formatu i automatsko formiranje naloga za knjiženje.



Izvod se preuzima u formatu kojeg je propisala banka. Datoteka izvoda prometa u elektronskom formatu preuzima se putem Internet bankarstva ili e-mailom od banke. Preuzeta datoteka spašava se na lokalni disk odakle se učitava u

Point

2000

, pregleda, po potrebi vrši korekcija i formira nalog za knjiženje.