Nabava

Point

2000

NABAVA je dio programskog paketa

Point

2000

koji služi za kompletno praćenje postupka nabave dobara i usluga.Moguće je postaviti i održavati detaljne planove nabave. Planovi nabave rade se po ARTIKLIMA, BRENDOVIMA ili po GRUPAMA ARTIKALA, a mogu se postavljati na nivou preduzeća, ili po dobavljačima. Program automatski vodi računa o izvršenosti planova.Za svaku nabavu, moguće je napraviti narudžbu dobavljaču. Prema ovlastima i pravima operatera, narudžba se može pratiti na 3 nivoa (Predložio, Kontrolisao, Odobrio). Nakon ovjere kontrole, predlagatelj više ne može mijenjati narudžbu, a nakon odobrenja ni predlagatelj, ni kontrolor ne mogu mijenjati narudžbu.Isporuke i preuzimanja robe od dobavljača, automatski se povezuje sa narudžbama, tako da je uvijek raspoloživ podatak o tome što je naručeno, što od toga je isporučeno i što dobavljač još duguje.Uz nabavu je povezan veliki broje pregleda i izvještaja tako da je moguće vrlo detaljno praćenje i kasnije analiziranje nabave.