Fakturisanje

Point

2000

FAKTURISANJE je integralni dio informacijskog sistema kojim se vrši fakturisanje roba i usluga.Račun se može ispostaviti u domaćoj ili bilo kojoj stranoj valuti.Fakturisati se može na temelju neto ili bruto cijene.Usluge za fakturisanje moguće je automatski preuzeti iz narudžbe kupca ili ponude, a moguće ih je i ručno unijeti u sam dokument računa.


Roba se fakturiše tako da se jedan ili više otpremnih dokumenata preuzme iz sistema Robno-materijalno poslovanje. Moguće je naknadno mijenjanje cijena i uslova prodaje, ali količina mora ostati ista kao i na otpremnom dokumentu.Ukoliko je dio vrijednosti bio plaćen Avansom, u fakturu se može preuzeti avans, čime se avans automatski iskazuje na računu. Prilikom knjiženja, avans se automatski zatvara s računom.Fakture se mogu ispisivati na predštampanim memorandumima ili na bianco papiru sa definisanim logom i u željenom broju primjeraka. Glavu i dno računa moguće je zadati kao sliku u *.jpg ili *.gif formatu.Svi ispostavljeni računi, automatski se prenose u knjigovodstveni sistem kao i u knjige računa.