Plate

Point

2000

- OBRAČUN I KNJIGOVODSTVO PLATA

je jedan od najkompleksnijih modula programskog paketa

Point

2000

. Pri njegovoj se izradi pokušalo pomiriti dva naizgled suprotna cilja. S jedne strane omogućiti brzo i jednostavno uvođenje računara u obradu plata, a s druge strane pokriti i najsloženije zahtjeve određenih korisnika, počevši od sistema nagrađivanja, pa do ispisa najrazličitijih izvještaja i pregleda, potrebnih za analizu zarada zaposlenika u određenom razdoblju. Pri tom se imalo na umu da modul Obračun i knjigovodstvo plata koriste veoma raznorodna preduzeća i ustanove, kao što su proizvodna preduzeća, trgovačke kuće, fakulteti, bolnice, državne ustanove i slično.Modul Obračun i knjigovodstvo plata omogućava praćenje podataka o platama po različitim atributima i to kako na nivou pojedinog zaposlenika, tako i na nivoima organizacijskih jedinica, mjesta troška, radnog naloga i objekta troška. Obračun i knjigovodstvo plata u potpunosti je integrisan u paket

Point

2000

, što omogućava automatsko knjiženje podataka plata u modul Finansijsko ili Pogonsko (Troškovno) knjigovodstvo. S druge strane, na nizu instalacija modul radi i samostalno, pružajući korisnicima pomoću lista i pregleda sve podatke potrebne bilo za analitičke procjene, bilo za kreiranje različitih periodičnih izvještaja koji se zahtijevaju od preduzeća u vezi s platama.Obračun i knjigovodstvo plata efikasan je, prilagodljiv i kompleksan programski modul za obradu i vođenje knjigovodstva plata zaposlenika. Može se koristiti u svim firmama bez obzira na veličinu, djelatnost ili složenost obračuna. Stalno prateći zakonske promjene i koristeći rastuće mogućnosti računarske opreme ovaj programski modul stalno se razvija, pružajući svojim korisnicima uvijek nove mogućnosti u pogledu načina obračuna, izvještavanja kao i praćenja podataka o primanjima zaposlenika.

Glavne osobine Point 2000 Obračuna i knjigovodstva plata:

 1. Obračun plata moguć je za neograničen broj zaposlenika.
 2. Moguće je slobodno definisati do 300 različitih vrsta primanja i odbitaka.
 3. Za svaku vrstu primanja može se odabrati jedna od više desetaka obračunskih formula.
 4. Podatke o zaradama i uplaćenim porezima moguće je pratiti kroz neograničeno razdoblje.
 5. Zarade se mogu obračunavati i pratiti na nekoliko nivoa: preduzeće, organizacijska jedinica (do 3 nivoa) i zaposlenika.
 6. Troškove plata moguće je pratiti po nizu atributa kao što su: zaposlenik, organizacijska jedinica, mjesto troška, radni nalog i objekt troška.

Liste, pregledi i periodični izvještaji

 • Korisnik ima mogućnost uvida u karticu primanja, poreza, doprinosa i kredita kroz dugo razdoblje. Periodično se mogu ispisivati razni obrasci s podacima o zaradama zaposlenika u proteklom razdoblju. U takve periodične obrasce ubrajaju se: karton zarada zaposlenika, obračunska lista zarada zaposlenika za proizvoljno razdoblje, podaci za obrazac RAD-1 i slično.
 • U okviru evidencije uplaćenih poreza i doprinosa program omogućava ispis Specifikacije uz isplatu plate (obrazac 2001), Mjesečnu prijavu poreza po odbitku (obrazac 1002), OLP 1021 za Federaciju BiH i Distrikt Brčko, GIP 1022 za Federaciju BiH i Distrikt Brčko.

Veze Obračuna i knjigovodstva plata s drugim Point2000 modulima i vanjskim svijetom

 • Matični podaci zaposlenika - osnovni podaci o zaposleniku zajednički su za sve programske module Point 2000 (Kadrovska evidencija, Autorski honorari, Osnovna sredstva, Financijsko poslovanje, itd.).
 • Podaci obračuna plate - knjiže se automatski u modul Finansijsko poslovanje.
 • Podaci o evidenciji rada - moguće je preuzeti podatke o evidenciji radnog vremena iz uređaja za registraciju radnog vremena.
 • Podaci o isplatama plate - moguće je formirati elektronske fajlove za prijenos podataka o isplatama i kreditima za više banaka, te elektronski zbirni nalog za prijenos.
 • Troškovi plata - knjiže se automatski u Financijsko knjigovodstvo.
 • Podaci o uplaćenim porezima i doprinosima - moguće je formirati MIP 1023 i GIP 1022 za Federaciju BiH i Distrikt Brčko u elektronskoj formi koji se importuje na server Poreske uprave ili snima na CD i dostavlja Poreskoj upravi.