> Point BiH | Sistem nagrađivanja

Sistem nagrađivanja

Point

2000

- SISTEM NAGRAĐIVANJA je programski modul koji na osnovu niza pokazatelja, kao i procjena nadređenih, omogućava upravljanje obračuna učinka radnika. Hijerarhijski organizovan, omogućava kreiranje sistema u kojem će konačna plata radnika ovisiti o njegovom zalaganju i radnim rezultatima. Čitav sistem ima ugrađenu i vremensku komponentu koja omogućava praćenje stimulacija radnika kroz neograničeno razdoblje.