Kadrovska evidencija

Point

2000

- KADROVSKA EVIDENCIJA je kompleksan modul koji je povezan s drugim modulima u okviru praćenja Ljudskih potencijala – Obračun i knjigovodstvo plata, te Honorari. Implementacijom Kadrovske evidencije korisniku je omogućeno da objedini ta područja, te uspostavi punu kontrolu nad poslovnim procesima koji su do sada bili izdvojeni kao zasebne cjeline. Između ostalog to znači slijedeće:


  1. Uspostaviti jedinstveni sistem praćenja matičnih podataka o zaposlenicima i vanjskim honorarnim saradnicima firme.
  2. Omogućiti praćenje promjena podataka zaposlenika u pogledu njihovog statusa, prava iz radnog odnosa, isplata, godišnjih odmora, organizacijskih i ostalih promjena u okviru firme i slično.
  3. U što većoj mjeri automatizovati kako preuzimanje podataka o isplatama koje dolaze iz različitih odjela, tako i knjiženje podataka obračuna u sistem Finansijskog knjigovodstva.
  4. Omogućiti sistem izvještavanja koji će pružiti kvalitetni uvid kako u sve relevantne kadrovske promjene, tako i u troškove rada zaposlenika i honorarnih radnika.

Kadrovska evidencija je modul namijenjen svima koji se susreću s potrebom za brzim i kvalitetnim informisanjem i praćenjem podataka o zaposlenima. Osim praćenja prošlih događaja i prikupljanja niza podataka o zaposlenima, ovaj modul namijenjen je i kvalitetnom vođenju i planiranju korištenja ljudskih resursa. Sam modul projektovan je da zadovolji više zahtjeva kao što su:

  1. Prikupljanje i održavanje podataka o zaposlenicima
  2. Praćenje svih promjena u radu i profesionalnom razvoju zaposlenika i njihovu evaluaciju temeljem određenih kriterija
  3. Formiranje izvještaja za potrebe menadžmenta
  4. Formiranje potrebnih zakonskih izvještaja
  5. Pruži temelj za daljnji razvoj sustava planiranja ljudskih resursa

Kadrovska evidencija osim praćenja matičnih podataka zaposlenika omogućava praćenje podataka i o njihovom školovanju, srodnicima, kursevima i sl. Važne promjene podataka zaposlenika (radno mjesto, organizacijska jedinica i sl.). automatski se upisuju i prate kroz neograničeno razdoblje. Obračun dana godišnjeg odmora je automatizovan, kao i ispis rješenja, a podaci o iskorištenim danima automatski se preuzimaju iz obračuna plata. Niz izvještaja pruža nam podatke o fluktuaciji zaposlenika, kvalifikacijskoj strukturi, starosnoj strukturi firme, podatke o zaposlenicima s jubilarnim stažom i slično. Program za generisanje lista omogućava kreiranje ispisa i za osobe bez posebnog informatičkog znanja. Promjene kadrovskih podataka se po želji automatski prenose u Program za obračun plate, a isto tako u Kadrovsku evidenciju preuzimaju promjene podataka za koje je zadužen Obračun plata.