HR menadžer

Point

2000

- HR MENADŽER je programski modul koji menadžmentu firme omogućava uvid u relevantne analitičke podatke o troškovima firme kako na nivou zaposlenika tako i na različitim drugim analitičkim nivoima kao što su organizacijske jednice, mjesta troška, radna mjesta i slično.Sistem isto tako pruža niz strukturnih analitičkih pregleda firme po raznim drugim kadrovskim atributima kao što su kvalifikacija, starost, staž, spol, godišnji odmori i slično. Niz tabelarnih i grafičkih izvještaja omogućavaju korisnicima lakše praćenje trendova i donošenja poslovnih odluka u upravljanju ljudskim potencijalima.