Autorski honorari

Point

2000

- AUTORSKI HONORARI je modul koji omogućava praćenje podataka o autorskim honorarima na više nivoa, kako na nivou pojedinog radnika, tako i na nivoima organizacijskih jedinica.Isto tako, u povezanosti s drugim modulima programskog paketa

Point

2000

, omogućeno je i praćenje troškova autorskih honorara po radnim nalozima.Modul pruža korisnicima pomoću lista i pregleda sve podatke potrebne bilo za analitičke procjene, bilo za kreiranje različitih periodičnih izvještaja koji se zahtijevaju od preduzeća u vezi s autorskim honorarima.AUTORSKI HONORARI namijenjeni su obračunu i praćenju autorskih honorara, ugovora o djelu, povremenih i privremenih poslova. Korisniku se pružaju sve mogućnosti obračuna od najjednostavnijih kod kojih je unaprijed poznat iznos, a potrebno je samo obračunati porez i doprinose, do najsloženijih kod kojih se u obzir uzimaju satnice, razni faktori vrijednosti boda, mjesta troška koja terete autorski honorari i slično.

Glavne osobine Point 2000 Autorskih honorara:

 • Obračun honorara i ugovora o djelu moguć je za vlastite zaposlenike i vanjske saradnike.
 • Matični podaci o zaposlenicima zajednički su s modulom Point 2000 Obračun i knjigovodstvo plaća. Honorari se mogu obračunavati po principu bruto/neto i neto/bruto.
 • Način obračuna poreza je proizvoljan.
 • Obračun honorara moguć je na osnovu iznosa, sati, koeficijenata, i sl.
 • Troškove honorara moguće je pratiti po organizacijskim jedinicama, mjestima troška, radnim nalozima i objektima troška.
 • Formiranje i ispis virmana u potpunosti su automatizovani.
 • Program pruža mogućnost ispisa niza rekapitulacija obračunatih honorara: po bankama, općinama stanovanja, organizacijskim jedinicama i sl.
 • Isplaćene honorare moguće je pratiti kroz neograničeno razdoblje.
 • Obrazac AUG-1031 automatski se formira.
 • Troškovi autorskih honorara knjiže se automatski u Finansijsko knjigovodstvo.
 • Za isplate autorskih honorara moguće je formirati elektronski zbirni nalog za prijenos.