Tok novca

Point

2000

proširuje FINANSIJSKO POSLOVANjE, uvodeći mogućnost praćenja novčanih tokova. Za praćenje novčanih tokova koristi se direktna metoda. Kod knjiženja novčanih transakcija, uz svaku transakciju na kontima koja korespondiraju kontima novca obavezan je unos šifre toka novca. Šifrarnik novčanih tokova korisnik sam definiše, čime određuje i koliko detaljno želi pratiti tok novca.