Osnovna sredstva

Point

2000

- OSNOVNA SREDSTVA omogućava evidenciju, praćenje i obračune dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Osnovna sredstva obuhvataju nematerijalnu i materijalnu dugotrajnu imovinu društva. Evidencijom su obuhvaćeni osnovni podaci o svakom sredstvu, zatim raspored sredstava u amortizacijske skupine sa stopama za obračun amortizacije, nabavna i neto vrijednost sredstava, lokacija, intenzitet korištenja i slično. Sve promjene na imovini se trajno prate na kartici svakog sredstva. Praćenje sredstava počinje od investicija u toku, preko aktiviranja, zaduženja, obračuna amortizacije, evidencije obveznih pregleda do rashoda odnosno likvidacije. Na temelju računovodstvenih i poreznih propisa određena imovina podliježe obračunu amortizacije. Amortizacija se obračunava pojedinačno po linearnoj metodi i po dvije stope. Inventura sredstava može se obavljati pomoću ručnih terminala, te se nakon inventure mogu automatski formirati dokumenti za knjiženje manjka i promjenu organizacijskih jedinica. Modul nudi brojne izvještaje kako za interne potrebe tako i za potrebe revizije, osiguravajućih društava i banaka.