Likvidatura

Point

2000

- LIKVIDATURA omogućava prvi unos svih ulaznih računa koji pristižu u firmu. U ovom modulu računi se evidentiraju i prate do knjiženja u knjigovodstvenu evidenciju. Nakon likvidacije i kontrole, računi se mogu automatski prenijeti u modul Finansijsko poslovanje i knjige ulaznih računa. Za sve unešene račune, moguće je već u ovoj fazi formirati virmane za plaćanje. Uz osnovne podatke o računa, omogućen je i unos niza dodatnih podataka, što znatno olakšava postupak likvidacije računa kao i kasnije knjiženje.