Finansijsko poslovanje

Point

2000

- FINANSIJSKO POSLOVANJE jedan je od osnovnih modula programskog paketa

Point

2000

. Modul obuhvata onaj segment poslovnog informisanja u preduzeću, koji se u knjigovodstvenoj terminologiji najčešće naziva glavna knjiga, ali pored glavne knjige uključuje i niz analitičkih knjigovodstvenih evidencija kao što su:


 • salda - konti kupaca
 • salda - konti dobavljača
 • analitičko knjigovodstvo radnika
 • analitičko knjigovodstvo radnih naloga, mjesta troška, itd.

Point

2000

- Finansijsko poslovanje je jedan od najvažnijih izvora informacija o poslovanju preduzeća. Ovakav položaj daje ovom modulu izuzetan značaj i zahtjeva posebnu pažnju prilikom pripreme podataka za praćenja poslovnih događaja. Kada korisnik savlada osnove rukovanja opremom i programima i kada usvoji logiku računara, tada će mu

Point

2000

postati pravi partner u radu i to kako računovodstveno finansijskim službama, tako i kreatorima poslovne politike u preduzeću.

Point

2000

omogućava tačno vođenje podataka u stvarnom vremenu, te detaljan pregled potrebnih finansijskih informacija o poslovanju firme.Većina podataka automatski se knjiži u modul Finansijsko poslovanje iz ostalih dijelova sistema

Point

2000

, bez bilo kakvih naknadnih obrada, čime je realizovana potpuna integralnost sistema. Knjigovodstveni konto je osnovni i jedini obavezni nivo praćenja, te se svi događaji obavezno evidentiraju na tom nivou. Analitičke šifre predstavljaju dodatne nivoe praćenja koje korisnik sam definiše. Kao analitičke šifre moguće je koristiti slijedeće šifrarnike:


 • poslovne partnere,
 • radnike,
 • radne naloge,
 • mjesta troška,
 • objekte troška,
 • skladišta,
 • organizacijske jedinice,
 • regije,
 • ugovore,
 • projekte.

Uz evidenciju na ovom nivou također je moguće uključiti i praćenje po broju računa što je veoma važno na kontima gdje se knjiže podaci za salda - konti kupaca ili dobavljača, ali i na kontima gdje se knjiže podaci po radnicima (npr. Putni nalozi),

Point

2000

sadrži sve zakonom propisane izvještaje, ali i mnoštvo zakonski neobaveznih analitičkih ili sintetičkih izvještaja koja pružaju sve potrebne informacije bitne za donošenje poslovnih odluka.Svi podaci mogu se istovremeno knjižiti u domicilnoj i bilo kojoj stranoj valuti, što omogućava automatski izračun i knjiženje kursnih razlika, te ispise izvještaja u devizama. Većinu važnijih izvještaja moguće je dobiti u referentnoj valuti koja se izračunava iz domicilne valute po kursu na datum izvorne transakcije. Program automatski vodi računa o knjiženim ulaznim računima, koji se automatski prebacuju u Knjigu ulaznih računa.Point

2000

omogućava i dobivanje zbirnih ili konsolidiranih izvještaja na nivou više preduzeća koja posluju kao jedna organizirana cjelina, što se često koristi kod analiza pojedinih poslovnih partnera na nivou cijele grupacije, analize dugovanja i potraživanja na nivou grupacije, zbirne bilance i slično. Sve potrebne informacije moguće je dobiti po profitnim i troškovnim mjestima. Uz upotrebu modula Menadžersko izvještavanje, moguće je izvještaje definisati prema vlastitim potrebama, a uz pomoć sistema Point - BI (Business Intelligence) moguće je vršiti kompletne analize svih podataka prema vlastitim potrebama. Posebnim programskim rješenjem, omogućen je naknadni raspored troškova (i/ili prihoda) po unaprijed definisanim ključevima. U programski sistem

Point

2000

, moguće je preuzimati podatke iz bilo kojeg drugog programskog sistema koji može dati potrebne podatke u bilo kojem nama čitljivom obliku. Svi podaci čuvaju se na nivou dokumenta i stavke za proizvoljan vremenski period kao arhiva. Unos i obrada podataka obavlja se istovremeno za bilo koji period, ali korisnik može, ako to želi, ograničiti unos na proizvoljno odabran vremenski period. Kod prijelaza godine dovoljno je otvoriti novu godinu, čime je omogućen paralelan unos transakcija novih prometa u novu godinu, te završavanje stare godine do automatskog prijenosa početnih stanja, nakon kojeg više nisu moguće promjene u staroj godini.Program u standardnom obliku sadrži veliki broj različitih pregleda i izvještaja. U slučaju da korisnik želi neki izvještaj ili pregledi koji ne postoji u standardnom paketu, moguće ga je dodatno naručiti i u prihvatljivo kratkom roku realizovati.