Dobrodošli

Point 2000 je snažan INTEGRALNI POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM, dizajniran tako da Vaše cjelokupno poslovanje učini efikasnim.

Njegova izuzetna pouzdanost ima tri oslonca: vrhunska softverska tehnologija (troslojna Oracle arhitektura), veliko iskustvo razvojnog tima i velika baza postojećih korisnika koja u saradnji sa razvojnim timom potiče neprekidno usavršavanje sistema Point 2000.

IDEALAN ZA VAŠE POSLOVANJE

Sistem obiluje mnoštvom funkcija i mogućnosti koje su neophodne velikim firmama, ali je njihovo korištenje toliko jednostavno da je upotreba sistema Point 2000 moguća u svim firmama bez obzira na veličinu i vrstu djelatnosti.

U izradu sistema Point 2000 ugrađeno je dugogodišnje iskustvo u dizajniranju integralnih informacijskih sistema, a korišteni alati i baze podataka garantiraju brz i efikasan rad sa velikim količinama podataka, te maksimalnu moguću raspoloživost i sigurnost podataka.

PODRUČJE PRIMJENE

Point 2000 je modularan programski proizvod s velikim mogućnostima parametriranja. Izborom odgovarajućih modula, te postavljanjem parametara sistema Point 2000 moguće je koristiti u gotovo svim granama djelatnosti:

Industrija

Trgovina (veleprodaja i maloprodaja)

Građevinarstvo

Promet

Ugostiteljstvo

Bankarstvo

Državne ustanove...

OSTALE INFORMATIČKE USLUGE

Point pored softverskog rješenja nudi i ostale informatičke usluge: prodaje hardverskih komponenti, implementacije kompletnog operativnog i mrežnog sistema kao i fiskalizaciju.